Vad är heminredning?

148890-seaside-sofaDet finns inte någon exakt definition på begreppet heminredning. Den som skulle fråga ett flertal personer skulle till stor sannolikhet få svaret att det är ”det som inreder hemmet” och ”allt från möbler och gardiner till prydnadskatter och tavlor”.Med andra ord allt som har med interiören att göra.Samtidigt finns det en gräns mellan funktionell inredning och estetisk. Visserligen lyfter inredningsprogram och magasin, med denna inriktning, upp praktiska lösningar men fokus ligger nästan alltid på att det ska vara estetiskt. Men hur mycket det väger mellan funktion och estetik är mycket beroende på vilket rum som ska inredas. Det är exempelvis mycket stor skillnad på vardagsrummet och arbetsrummet.Just vardagsrummet är det rum som oftast väger tyngst mot heminredning av estetisk karaktär. Det är här som gästerna är mest och det är även här som familjen träffas och umgås. Att här skapa en hemtrevlig miljö handlar både om att skapa möjlighet till att umgås och rama in detta med detaljer, tavlor, mattor och annat som skapar den hemtrevliga känslan.När det kommer till arbetsrummet är det däremot funktion som väger tyngst. Sladdar ska dras och förvaringsutrymmen ska finnas enkla att nå. Speciellt snyggt är det kanske inte även om det även här handlar om en sorts heminredning.Av praktiskt och estetisk heminredning är det framförallt den estetiska som lyfts fram i magasin och det är det som de flesta tänker på när de hör ordet. Kanske kan begreppet förklaras som ”det som inreder hemmet och har en estetisk funktion”. Det skulle möjligtvis spegla den allmänna åsikten något bättre.